CHỮ KÝ SỐ VNPT-CA

Đăng lúc: 22:25:58 15/08/2017 (GMT+7)

 Với sự phát triển mạnh mẽ của Internet tại Việt Nam, có sự gia tăng nhanh chóng nhu cầu mua bán, giao dịch trực tuyến và tiếp cận các dịch vụ hành chính công điện tử. Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng VNP –CA đáp ứng nhu cầu xác nhận người ký thông điệp dữ liệu và xác nhận sự chấp thuận của người đó đối với nội dung thông điệp dữ liệu được ký, đồng thời xác định sự toàn vẹn của nội dung thông điệp dữ liệu kể từ khi được ký, chữ ký số là biện pháp hiệu quả và có đủ giá trị pháp lý làm căn cứ dẫn chiếu và giải quyết khi phát sinh tranh chấp.         

            Dịch vụ Chứng thực chữ ký số bao gồm:           

            Chứng thư số cá nhân (dành cho cơ quan, tổ chức, cá nhân)

Chứng thư số SSL (dành cho website)

Chứng thư số cho CodeSigning (dành cho ứng dụng).      

                         

            1. Ưu điểm của dịch vụ:    

            Tính toàn vẹn của giao dịch (Integrity): đảm bảo các dữ liệu mã hóa không thể bị thay đổi nội dung so với tài liệu gốc và trong trường hợp nội dung dữ liệu mã hóa bị sửa đổi thì không thể khôi phục lại dạng ban đầu.

Tính xác thực của người giao dịch (Authenticity): kiểm tra tính đúng đắn của một thực thể giao tiếp trên mạng, dựa vào những thông tin biết trước, những thông tin đã có và những thông tin xác định tính duy nhất.

Tính chống từ chối, chống chối bỏ của giao dịch (Non-repudiation): xác định tính xác thực của chủ thể gây ra hành động có thực hiện bảo mật.

Tính bảo mật của giao dịch (Confidentiality): dữ liệu được bảo mật an toàn trong toàn bộ quá trình xử lý.    

                         

            2. Ứng dụng của dịch vụ:  

            Ứng dụng trong thương mại điện tử:      

Chứng thực người tham gia giao dịch, xác thực tính an toàn của giao dịch điện tử qua mạng Internet. Ví dụ: xác thực danh tính người gửi thông tin, ký duyệt tài liệu qua môi trường mạng,..

            Chứng thực tính nguyên vẹn của hợp đồng, tài liệu….

 Internet banking (chuyển tiền qua mạng)

            Giao dịch chứng khoán

 Mua bán, đấu thầu qua mạng

            Ứng dụng trong chính phủ điện tử:         

 Khai sinh, khai tử

 Cấp các loại giấy tờ và chứng chỉ

 Khai báo hải quan điện tử, thuế điện tử

 Hệ thống nộp hồ sơ xin phép: xuất bản, xây dựng, y tế, giáo dục,…

                         

            3. Lợi ích của dịch vụ:       

            An toàn Tin cậy trên cơ sở khoa học: dịch vụ chữ ký số công cộng là dịch vụ dựa trên nền tảng Hạ tầng khóa công khai (PKI) có độ tin cậy cao đã triển khai tại nhiều quốc gia trên thế giới và khẳng định được độ an toàn tin cậy khi được sử dụng cho các giao dịch điện tử.

Được pháp luật bảo đảm, bảo vệ: tại Việt Nam hiện nay chữ ký số đã được pháp luật thừa nhận cụ thể trong nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 đã khẳng định:

           

 Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản cần có chữ ký thì yêu cầu đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu thông điệp dữ liệu đó được ký bằng chữ ký số

 Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản cần được đóng dấu của cơ quan, tổ chức thì yêu cầu đó đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu thông điệp dữ liệu đó được ký bởi chữ ký số của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu và chữ ký số đó được đảm bảo an toàn theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

 

            Mang lại hiệu quả về thời gian & chi phí: cá nhân và doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ chữ ký số công cộng sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại đàm phán, ký kết hợp đồng tất cả đều có thực hiện thông qua môi trường mạng.

Tiếp cận cơ hội kinh doanh: không chỉ bó hẹp trong phạm vi quốc gia dịch vụ chứng thực chữ ký số cho phép doanh nghiệp tiếp cận cơ hội kinh doanh tại bất kỳ đâu chữ ký số được công nhận.

Chi phí phù hợp: chỉ với chi phí cho một thiết bị lưu trữ chữ ký số với mức giá 550.000 đồng và mức phí sử dụng không quá cao trong thời gian một năm thì chi phí thực sự cho việc sử dụng dịch vụ chữ ký số công cộng là rất nhỏ so với lợi ích mà dịch vụ đem lại.                                   

            4. Khách hàng sử dụng dịch vụ:   

            Các doanh nghiệp         
            Cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan đoàn thể nhà nước.                              

            5. Tư vấn dịch vụ:   

            Gọi điện:  091.24.27.666
»