1. Miễn phí nội mạng Vinaphone và cố định VNPT

– Giới hạn 10 phút/cuộc gọi.

– Gói VIP99/VIP119: Data vượt gói không bị tính cước.

Gọi: 091.24.27.666

Gói cước Thoại + SMS Data Cước trọn gói
DN45 1500   94.000đ/tháng
VIP99 1500 phút + 300SMS 600MB 148.000đ/tháng
VIP119 1500 phút + 300SMS 1200MB 168.000đ/tháng

2. Miễn phí Mobifone + Vinaphone và cố định VNPT

– Giới hạn 10 phút/cuộc gọi.

– Gói VIP169: Data vượt gói không bị tính cước.

– Gọi: 091.24.27.666

 

Gói cước Thoại Data Cước trọn gói
DN145 1500 phút   194.000đ/tháng
VIP169 1500 phút 600MB 218.000đ/tháng

3. Miễn phí tất cả các mạng trong nước

– Không giới hạn thời lượng mỗi cuộc gọi.

– Gói VIP179/VIP289: Data vượt gói không bị tính cước.

– Gọi: 091.24.27.666

 

Gói cước Thoại + SMS Data Cước trọn gói
DN101 300 phút   150.000đ/tháng
VIP179 300 phút + 300SMS 1200MB 228.000đ/tháng
VIP289 500 phút + 500SMS 3000MB 338.000đ/tháng

4. Gói cước lưu lượng data cao

– Không giới hạn thời lượng mỗi cuộc gọi .

– Data vượt gói không bị tính cước.

– Gọi: 091.24.27.666

 

Gói cước Nội mạng
Vinaphone +VNPT
Ngoại mạng Data Cước trọn gói
THƯƠNG GIA 1 4000 phút + 1000SMS 300 phút 9.000MB 350.000đ/tháng
THƯƠNG GIA 2 4000 phút + 1500SMS 500 phút 26.000MB 500.000đ/tháng

Gói cước phụ (đăng ký kèm theo gói cước chính)

– Không giới hạn thời lượng mỗi cuộc gọi.

– Gói VN100/VN200/VN300 chỉ được đăng ký kèm theo các gói cước chính chưa có khuyến mại hướng ngoại mạng.

Gói cước Nội mạng Vinaphone  Ngoại mạng Cước trọn gói
VN100   100 phút 70.000
VN200   200 phút 140.000
VN300   300 phút 210.000
SMS15 300 SMS   15.000

Cách tính cước vượt gói, chu kỳ khuyến mãi các gói cước trả sau

Cước vượt gói (phát sinh ngoài gói cước đăng ký):

+ Thoại nội mạng: 880đ/phút (block 6s+1)

+ Thoại ngoại mạng: 980đ/phút (block 6s+1)

+ SMS nội mạng: 290đ/sms

+ SMS ngoại mạng: 350đ/sms

Chu kỳ khuyến mại các gói cước trả sau Vinaphone:

– Các gói cước ALO/SMART/DN/VIP có chu kỳ khuyến mại là 18 tháng.

– Gói cước Thương Gia có chu kỳ khuyến mại 12 tháng.

Nâng cấp gói cước:

– Cho phép nâng cấp từ gói cước có giá thấp lên gói cước có giá cao hơn (chỉ áp dụng với các gói cước ALO/SMART/THƯƠNG GIA).

– Gói cước DN/VIP được 3 lần chuyển đổi sang các gói cước DN/VIP khác.

– Gói cước mới sẽ có hiệu lực từ tháng tiếp theo tháng thực hiện.

– Thời gian khuyến mãi còn lại được tính từ tháng kế tiếp tháng yêu cầu chuyển đổi và theo thời hạn của gói cước mới.